De zegen die crisis heet

maandag 26 november 2012

'De menselijke creativiteit om van schaarse middelen iets te maken is onbegrensd.'

Deze quote is van Jan Rotmans, Hoogleraar transitiekunde. Jan ziet de crisis als zegen, waarom? Omdat dit volgens hem de weg kan zijn naar een duurzame samenleving. De crisis is voor hem geen obstakel maar juist een zegen. Volgens hem is het zo, dat één van de gevolgen van de financiële crisis is dat de overheid duurzaamheid ziet als een luxe, waar nu even geen geld voor is. Maar grondstoffen worden steeds schaarser dus zal dit leiden tot de ecologische crisis. Dit betekent dus dat het anders moet, het is tijd voor verandering. We moeten overstappen op een duurzame samenleving. Denk hierbij bijvoorbeeld aan drijvende woningen of waterpleinen, en groene daken.

Wat bijvoorbeeld opvalt is dat steeds meer burgers het initiatief nemen om onderling duurzamer om te gaan met energie. Volgens Rotmans zijn de tekenen hiervan al duidelijk te zien. Burgers vinden dat als bedrijven en organisaties het niet doen, zij zelf aan de slag moeten gaan. In de laatste 5 jaar is er dan ook een enorme groei te zien in het aantal doe-initiatieven in Nederland. Het begin is er al. Rotmans verwacht dan ook dat er velen burgers zullen volgen, en overstappen op duurzame energie. De toekomst zal het zeggen.

Bron: Trouw.nl

 

More News

>>Lees meer