Wie is Nienke van Ketel?

Nienke van Ketel is EFTcoach en werkt veel met mensen die mentaal of emotioneel dreigen vast te lopen - het gevoel hebben dat ze (nog) niet doen in hun leven wat de bedoeling is. In korte coachings-series van gemiddeld 4 consulten begeleidt zij haar cliënten in het doorbreken van oude patronen en het hervinden van hun vrijheid en levenslust.

Nienke ondersteunt haar cliënten daarbij op 4 vlakken:- onderzoeken hoe je in de knoop gekomen bent, wat je belemmerende overtuigingen zijn en wat je tegenhoudt om je vrij&blij te voelen;- deze oude patronen ontdoen van hun emotionele lading zodat je ze volledig kunt loslaten;- je krachtbron, je inspiratie herontdekken, zodat je zin krijgt om het heft weer in eigen handen te nemen;- het je makkelijker maken om nieuwe, gewenste wegen te bewandelen; bijv. in je omgang met collega's of vrienden, ambities voor de toekomst, het verwezenlijken van gewenste doelen.EFT (Emotional Freedom Technique) is een desensitisatieproces waarbij heftige emoties in korte tijd worden uitgedoofd, in tegenstelling tot veel gangbare methodes, waar emoties met veel praten en oefenen in gedragsveranderingen een plekje wordt gegeven. Hierdoor neemt een EFTtraject doorgaans de helft van de tijd in beslag van een "traditioneel"coachingstraject.

Naast haar activiteiten als EFTcoach voor zowel particulieren als het bedrijfsleven, geeft Nienke lezingen en workshops over EFT, organiseert zij EFTgroepsavonden en onthult zij binnenkort De EFTintensive: 5 consulten in één dag - tijdsefficiënt, intensief, inspirerend en levensveranderend.

www.nienkevanketel.nl

Who joined us?